bostadspolitik

E109 – Irene Molina ( professor Uppsala universitet)

Ladda hem som mp3

Vi pratar med Irene Molina (professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet) om kulturgeografi och bostadspolitik, forskning och politik och lite grand om Chile.

Irene_Molina_Vega_in_2015
Irene Molina (Foto: Frankie Fouganthin)

E89 – Adam Cwejman (ledarskribent GP)

Ladda ner som mp3

Vår sista gäst innan sommaren är Adam Cwejman ledarskribent på GP och aktiv i debatten om stadsutvecklingen i Göteborg.

Det blir ett samtal om olika typer av arkitektur (med ett visst extra fokus på Polen), om ”hyresreglering”, om hur städer bör byggas, om problemet med planmonopol, om vad som är fel med Göteborgs stads- och bostadspolitik och vilka platser i Göteborg som är både vackra och funktionella.

13230241_708167962658120_5475154983042849467_n.jpg
Adam Cwejman (Foto: Pennypodden)

Partierna och bostadssamtalen

Regeringen med bostadsminister Mehmet Kaplan i spetsen bjuder idag in Allianspartierna och Vänsterpartiet till blocköverskridande samtal om bostadspolitik.

– Det glädjer mig att partierna har tackat ja. De första samtalen hålls på måndag, säger Mehmet Kaplan till Aftonbladet.

Inför samtalen har de olika partierna positionerat sig genom utspel i debattartiklar. Här är de samlade:


 

oPryzev1 2016-02-01 105114Socialdemokraterna och Miljöpartiet (Regeringen)

Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande

Viktiga citat:

”Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att förändra plan- och byggreglerna i syfte att förenkla”

”Regeringen vill kraftigt öka antalet utbildningar som kan ge arbetslösa möjligheter att arbeta i byggbranschen.”

”Regeringen vill se över behovet av att komplettera investeringsstödet med nya former av hyresgarantier.”


Centerpartiet

centern_temMarknadshyror ger oss fler hyresrätter” – Aftonbladet Debatt 2016-01-28

Viktiga citat:

”Vi vill se över hur hyressättningen kan reformeras så att hyrorna blir mer marknadsanpassade.”

”En översyn bör därför inte bara titta på ränteavdragen, utan också hela beskattningen för att köpa och sälja sin bostad”

”förenklat strandskydd /../ höjda riktvärden för buller /../ korta planprocesserna”


 

Moderaterna

Nya_moderaterna.jpgBostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi” – DN Debatt 2016-01-31

Viktiga citat:

”Regeringen bör därför avveckla dessa subventioner [regeringens bostadssubventioner] till förmån för reformer som kan göra verklig skillnad.”

”förenklade detaljplanekrav, enhetligare byggregler och bättre möjlighet att hyra ut lägenheter och rum.”

”Att i det läget försämra ränteavdragen eller återinföra fastighetsskatten kan ge stora negativa effekter för många familjer som redan i dag har små marginaler.”


 

Kristdemokraterna

kd_avatarKD öppnar för att diskutera ränteavdrag” – intervju i Expressen 2016-01-19

Viktiga citat:

”Kristdemokraterna öppnar nu för att diskutera en nedtrappning av ränteavdraget i de samtal om bostadskrisen som statsministern bjudit in till”

”Caroline Szyber betonar att många hushåll har räknat med att nuvarande ränteavdrag är 30 procent. – Vi trycker på att det ska vara en kompensation. Hushållen måste klara den ekonomiska förändringen som det innebär.”


 

Liberalerna

tITqMBj7_biggerSänkta ränteavdrag måste ge lägre skatt” – SR 2016-01-29

Viktiga citat:

”Ska man då diskutera ränteavdragen, eventuell utfasning eller nedtrappning, då måste det kombineras med skattesänkningar på andra områden. ”

”Jag kan anta att det finns de på finansdepartementet som har hoppats att man ska kunna ta bort ränteavdragen, eller trappa ned dem, och använda de pengarna till nya utgiftslöften. Men det är vi inte beredda att ställa upp på från Liberalernas sida”


 

Vänsterpartiet

644x429(ByMaxScale_TopLeft_Transparent_True_True_Undefined).jpgSverige har inte råd med marknadshyror” – Aftonbladet Debatt 2016-01-27

Viktiga citat:

”Marknadshyror, med påföljande chockhöjningar av hyrorna i hela storstadsregioner, är ingen lösning på bostadsbristen.”

”Det stora problemet i dag är de höga byggkostnaderna som bromsar byggandet.”

”För att få en jämn och hög produktionstakt av bostäder måste staten ta täten igen, och lockropen från starka branschintressen ignoreras”


 

E76 – Agneta Börjesson och Magnus Mannerback (utredare om hyresgästers inflytande)

Ladda hem mp3.

I juli 2015 fick Agneta Börjesson (mp) uppdrag från regeringen att utreda hyresgästers inflytande (bl.a. i samband med ombyggnation). Till utredningssekreterare valdes Magnus Mannerback (jurist).

Vi har träffat dem både och pratat om vad utredning har för direktiv, hur det går till att göra en utredning och vad som kommer ut av detta.

Pictures1Agneta Börjesson och Magnus Mannerback. (Foto: Pennypodden)

E67 – Mehmet Kaplan (bostadsminister)

Ladda hem som mp3.

Under ett besök i Göteborg fick vi möjlighet att prata med bostadsministern Mehmet Kaplan om hans första dryga halvår som bostads-, stadsutvecklings- och it-minister. Vi får reda på vilka som är de största utmaningarna inom bostadspolitiken, hur miljonprogrammets renoveringar ska betalas, vad som hände med de utlovade renoveringsmiljarderna, vad vi kan gör åt #gentrifieringsparadigmet och en del annat som har med bostadspolitik att göra.

11390068_576104785864439_6819549963884655797_n
Bostadsminister Mehmet Kaplan (mp). Foto: Pennypodden

 

 

E64 – Ola Nylander (om svensk bostadshistoria)

Ladda hem mp3.

Ola Nylander (arkitekt och lärare på Chalmers) pratar om svensk bostadspolitisk historia – från slutet av 1800-talet fram till idag. Vilka arkitekturideal har rått? Varför har det byggts som det har byggts? Vilka trender kan vi se?

ola-nylander-170x220

 

E44 – Ny säsong och Veronica Palm (s)

Ladda hem som mp3.

En ny säsong av Pennypodden drar igång och vi blickar bakåt (på förra säsongens höjdpunkter) och framåt (mot vad vi ska göra de kommande månaderna) och pratar med Veronica Palm. 

Bn6gXLGIcAAUZbR-001

Vi lyssnar också på den vad den sista av riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner – Veronica Palm (socialdemokraterna) – har att säga om renoveringsfrågan.

Almedalen 2014 – bostadspolitiken sammanfattad

Under fem dagar var Pennypodden på plats i Almedalen. Vi gjorde totalt 20 intervjuer (nio kvinnor och elva män). Vi pratade med politiker från båda blocken, med fastighetsägare, med aktivister och med debattörer. 

Första dagen i Almedalen träffade vi de bostadspolitiska talespersonerna för Folkpartiet (Nina Lundström) respektive Centerpartiet (Ola Johansson). Vi gjorde också en kort intervju med Erik Normark – opinionsbildare på Hyresgästföreningen västra Sverige.

DSC_0349
Ola Johansson

I det andra avsnittet var vi på flera olika seminarium. Vi träffade Sofia Eriksson (en av två ordförande i Kvinnors byggforum), Jakob Eliasson (Villaägarna) Anders Gardebring  (Yimby Stockholm), Ola Andersson (arkitet), Vanda Kehr (jagvillhabostad.nu), Rikard Silverfur (näringspolitisk expertpå Fastighetsägarna) och Susanne Rikardsson (affärsutvecklingschef på MKB)

Fullskärmsinfångning 2014-07-03 232058
Sofia Eriksson

10437424_10152958306998098_6069620216687298077_n
Ola Andersson

 

Tredje dagen innebar tre intervjuer: Alexander Ståhle (stadsbyggnadsforskare på KTH) som pratade om bilens roll i stadsutvecklingen, Johan Ehrenberg – redaktör på Dagens ETC – om vilken betydelse solcellsrevolutionen kan ha när miljonprogrammet ska renoveras samt Nabila Abdul Fattah – socialpedagog och skribent på Dagens ETC – om nya och gamla sociala rörelser.

10386810_418247288316857_2628800109342563235_n
Johan Ehrebnberg

Näst sista dagen var vi på debatt hos Dagens Samhälle om marknadshyror. Vi pratade Billy McCormac, vd Fastighetsägarna, Dagens Samhälles debattredaktör Andreas Henriksson, Hyresgästföreningens nuvarande ordförande Marie Linder samt Adrian och Caroline från Arkitektstudenterna.

BrsmU1-IcAAIRmo
Daniel intervjuar Arkitektstudenterna

I det sista avsnittet från Almedalen träffade vi med de rödgrönrosa politikerna och pratat bostäder – Amineh Kakabaveh (v), Jan Lindholm (mp) och Veronica Svärd (fi). Dessutom en kort intervju med Ulf Bjereld (professor i statsvetenskap).

IMG_20140706_081356
Veronica Svärd (fi)

 

Så bor Bokriskommittén – bara en i hyresrätt

Bokriskommittén presenterar idag sin rapport med förslag på bl.a. friare hyressättning och mindre av kollektiva förhandlingar av hyror. Pennypodden har kartlagt hur medlemmarna i kommittén bor och kan konstatera att bara en av åtta medlemmar bor i hyresrätt.

Fullskärmsinfångning 2014-06-12 220751Hösten 2013 tillsatte Fastighetsägarna och handelskamrarna i Sveriges tre storstadsregioner en kommitté som fick namnet Bokriskommittén med Klas Eklund som ordförande. Kommittén fick som uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer av hyresmarknaden i Sverige.

När rapporten idag presenterades var två av förslagen: fri hyressättning vid nybyggen och när det kommer ny hyresgäst samt slopade krav på kollektiva förhandlingar (som idag förs av Hyresgästföreningen). Förslag som kritiseras skarpt av Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman:

– Eftersom kommissionen anser att alla försök att hålla tillbaka segregationen misslyckats så är det lika bra att ge upp. Låt de som kan betala ta över.

Vem representerar bokriskommittén?

Rapporten som kommittén lagt fram har fått stort genomslag, ända upp på regeringsnivå. De förslag som läggs fram kommer påverka människor på ett fundamentalt sätt, särskilt människor som bor i hyresrätt. Därför ser vi på Pennypodden det som relevant att undersöka hur representativa kommitténs ledamöter är.

Pennypodden har kartlagt hur de sju ledamöterna och sekreteraren i Bokriskommittén bor. Om vi delar upp boendeformer i tre olika kategorier: hyresrätt, bostadsrätt och ägt boende kan vi konstatera att hälften (fyra stycken) bor i bostadsrätt, tre stycken äger sitt boende och bara en bor i hyresrätt.

Fullskärmsinfångning 2014-06-12 190236
(Kommentar: Björn Hasselgren är sekreterare i kommittén)

När vi frågar Bokriskommitténs ordförande Klas Eklund om det är ett problem att bara en av ledamöterna bor i hyresrätt tycker han att frågan är ”puckad”.

–  Jag måste erkänna att jag inte ens förstår frågan. På vilket sätt skulle det vara ett problem? Vi förespråkar – som du vet om du läst vår rapport – en vision som innebär att människor ska kunna bo i olika upplåtelseformer, göra bostadskarriär, gå igenom flyttkedjor, menar Eklund.

– Jag har själv under mitt liv bott i tre hyreslägenheter i Stockholm, varav två hyresreglerade, en hyresrätt i Malmö, en hyresrätt i Uppsala, två bostadsrätter i Stockholm och nu på en ägd gård i Skåne. Jag har dessutom ägt en sommarstuga i Sörmland. Varför skulle detta diskvalificera mig från att göra en analys av de svenska bostadsproblemen?

Inte heller Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna i Göteborg menar att det är något problem.

– Snarare är det bra om det inte främst är egenintresset som styr ett sådant analysarbete som Bokriskommittén har ägnat sig åt, säger Antoni till Pennypodden.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman menar att det främst är rapportskrivarnas teoretiska utgångspunkter som styr dem.

blogger-image-423375934 (1)
Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman (Foto: Davy Larsson)

– Det är deras närmast religiösa tilltro till marknadskrafternas välsingelsebringande krafter som styr dem, menar hon i en kommentar till Pennypodden.

Sedan tror Engman att den begränsade referensramen påverkar resultatet.

– Hela det etablerad politiska Sverige bor i ägda bostäder. Så Bokriskommissionen bekräftar bara detta. De som bor i andra boendeformer är oerhört upptagna av att ge sig på hyresrätten, menar Engman.

Mattias Axelsson (2014-06-12)

Ledamöternas och sekreterarens boendeform har vi tagit reda på genom att fråga dem. Hans Lind och Ulrika Francke har inte svarat så uppgifter om deras boende kommer här– och härifrån.

 

E30 – Bostadsvrålet i Tensta Konsthall

Ladda hem som mp3.


Två dagar om bostadspolitik i Tensta, Stockholm. Fullt med folk, ett trettiotal organisationer. Mycket erfarenhetsutbyte. Bostadsvrålet har börjat.

När vi, något försenade, anländer till Tensta konsthall är Bostadsvrålet redan i full gång. Den stora föreläsningssalen är fylld och arrangörerna får springa efter nya stolar för de gäster som droppar in. På det första seminariet pratar bl.a. Martin Hofverberg, Irene Molina och Erik Clark om hur den svenska bostadspolitiken har förändrats under 1900-talet fram till idag. Clara Lindblom modererar samtalet och den gemensamma slutsatsen hos panelen är att vi idag egentligen inte har någon bostadspolitik värd namnet i Sverige.

IMG_20140517_145420

Det viktiga med Bostadsvrålet är dock, enligt arrangörerna, att samla olika typer av nätverk och lokala organisationer för att utbyta erfarenheter och kontakter.

Nästa punkt på programmet ger just exempel på hur människor lokalt engagerar sig mot ”lyxrenoveringar” och chockartade hyreshöjningar. Nätverket Biskopgårdens framtid berättar om sin kamp  mot hyresvärden Willhems krav på fyrtioprocentiga hyreshöjningar (vilket vi rapporterat om tidigare) och Gränby pratar om hur de fortsatt sitt engagemang trots att Rikshem påbörjat renoveringar som tvingat hundratals människor att flytta från sitt boende.

Pennypodden på Bostadsvrålet

Nu till helgen (17-18 maj) kommer Pennypodden tillsammans med bl.a. Nätverket Pennygångens Framtid och en massa andra lokala organisationer att befinna sig i Tensta för att prata bostadspolitik.

Bostadsvrålet är ett brett nätverk av lokala föreningar runt om i landet som har gått samman för att lyfta behovet av en social bostadspolitik, göra bostadsfrågan till en av de högst prioriterade frågorna inför höstens riksdagsval och sedan se till att politikerna håller vad de lovat.

Är du i Stockholm eller i närheten och är intresserad av bostadspolitik så ska du självklart ta dig ut till Tensta.

logo

E29 – Tom Heyman (Vägvalet) ledamot i byggnadsnämnden

Ladda hem som mp3.

Vår fjärde intervju i serien med Göteborgs bostadspolitiker är med Tom Heyman (Vägvalet).

Tom Heyman sitter för Vägvalet i byggnadsnämnden och vi pratade med honom om bostadssituationen i Göteborg, om miljonprogrammets renovering och om hur Vägvalet vill se att Göteborg utvecklas de kommande åren (och vi gjorde utan att Tom Heyman en enda gång nämnde ordet trängselskatt)

IMG_20140505_191603

På en viktig punkt skiljer sig Vägvalet från övriga partier i Göteborgs kommunfullmäktige. De anser inte att bostadssituationen i Göteborg är fullt så allvarlig som de flesta andra menar.

– Jag är inte så säker på att det här med brist på bostäder är så stor som det målas upp, säger Heyman i intervjun.

Vidare är Vägvalets vision av det kommande Göteborg en tämligen konservativ sådan. Heyman menar att staden ska växa fram naturligt och när intervjun kommer in på ideologi bakom synen på staden så medger Heyman

– Vägvalet är väl i någon mån konservativt.

Lyssna på hela intervjun.

Pennypodden till Almedalen

Nu är det dags för en favorit i repris – Pennypodden åker till Almedalen.

Under förra årets Almedalsvecka fick Pennygången och bostadspolitiken stor uppmärksamhet under olika seminarier. Under årets vecka kommer Pennypodden (i form av Daniel och Mattias) återigen inta Visby och leta upp de intressantaste namnen inom bostadspolitiken.

2013-07-02 07.15.51

Vi kommer leta efter Veronica Palm, Stefan Attefall, Anders Borg, Gudrun Schyman, Marie Lindén, Reinhold Lennebo, Megafonen, Alby är inte till salu och alla andra som vill prata bostadspolitik.

Självklart kommer ni att kunna följa vår resa till Almedalen på bloggen.

E28 – Martin Wannholt (m) – kommunalråd och vice ordförande i fastighetsnämnden

Ladda hem som mp3.

Som nummer tre i vår serie med göteborgska politikerintervjuer kommer Martin Wannholt (m) som är kommunalråd och vice ordförande i fastighetsnämnden.

IMG_20140429_192205

Med Martin Wannholt pratar vi bostadsbrist, renoveringar och Göteborgs framtid.

Hotellbar intogs av bostadspolitik

Vinglas, ölskum och drinkar utgjorde fonden för ett panelsamtal som GP anordnade, om bostadssituationen i Göteborg.

Med anledning av bostadssituationen i Göteborg (det byggs för lite och det som byggs är för dyrt) anordnade Göteborgs Posten på onsdagskvällen ett panelsamtal om bostadspolitik (går att se i efterhand på gp.se). I samtalet deltog bl.a. Anna Lönn Lundbäck (Hyresgästföreningen), Hanna Lindqvist (jagvillhabostad.nu), Björn Siesjö (stadsarkitekt), Martin Wannholt (moderaterna) och Mats Arnsmar (socialdemokraterna),

IMG_20140409_181323Björn Siesjö, Charlotte Andersson och Sarah Britz

Samtalet kretsade mycket kring varför det byggs för lite i Göteborg och även en del kring kostnaderna för nybyggnation. Fastighetsägarnas Charlotte Andersson menade att det är för ensidigt fokus på att höga hyror vid nybyggnation. Hon jämförde med att det såklart är dyrare att köpa en ny bil än en gammal och att man hellre bör ha flyttkedjor så att äldre och billigare lägenheter frigörs. Anna Lönn Lundbäck (HGF) menade å sin sida att dyra lägenheter i nyproduktion leder till segregation.

Flera av deltagarna, bl.a. stadsarkitekt Björn Siesjö, menar att kommunen ställer för höga krav på bl.a. parkeringsplatser och att överklagandetiderna är för långa. Martin Wannholt (m) är efter debatten i en intervju med Pennypodden ”väldigt besviken” på Siesjö.

– Men de tre år i plankö och de två, tre år det tar att göra en plan  det sa han [Siesjö] inte så mycket om. Det tyckte jag ar tråkigt, menar Wannholt

Vad gäller frågan hur mycket nytt som kan byggas i Göteborg är Martin Wannholt tydlig med sitt vallöfte – minst planer för 4500 lägenheter varje år. Socialdemokraternas Mats Arnsmar är försiktigare och lovar inga konkreta siffror.

IMG_20140409_182506Hanna Lindqvist, Martin Wannholt, Sarah Britz och Mats Arnsmar

Moderator Sarah Britz från GP är nöjd med panelsamtalet även om hon inte tyckte sig få svar på alla frågor och hon tror att bostadspolitiken kan få stort utrymme i valdebatten.

– Bostadspolitiken är kanonviktig. Problemet kanske är att man driver den på ett lokalt plan och att när man driver den nationellt så blir den för komplicerad för gemene man att förstå, säger Britz.

E24 – Intervju med Erik Stenberg och reportage från Biskopsgårdens framtid

Ladda hem som mp3.

Avsnitt 24 av Pennypodden – Sveriges bästa bostadspolitiska podcast – innehåller en intervju med arkitekten Erik Stenberg från KTH och ett reportage från manifestationen i Biskopsgården mot höjda hyror. Dessutom pratar Daniel och Mattias om de kommande politikerintervjuerna.

IMG_20140402_180728Manifestation i Biskopsgården.

1396034228528

Samtal med arkitekten Erik Stenberg.

Valet 2014 – Politiker i Göteborg svarar om #bopol

Som en del i vår satsning inför valet 2014 har vi bjudit in de politiska partierna i Göteborg (utom Sverigedemokraterna) för att prata om bostadspolitik ur ett Göteborgskt perspektiv.

Hur ska Göteborg kunna bygga alla de lägenheter som efterfrågas? För vem byggs de nya lägenheterna? Vem har råd? Hur ska vi förhindra att folk tvingas flytta i samband med renoveringar av miljonprogrammet?

Följande politiker kommer att utfrågas i Pennypoddens valspecial:

Pennygången från utsida

E22 – Johannes Hulter (fd samordnare för Yimby Göteborg)

Ladda hem som mp3.

Avsnitt nummer 22 av Pennypodden – Sveriges bästa bostadspolitiska podcast – är ett samtal med Johannes Hulter (fd samordnare för Yimby Göteborg)

2014-01-08 20.04.51

 

Shownotes (ej färdig)

02:30 – Hela listan över de mäktigaste i Göteborg (gp.se)
04:59 – Yimby:s egen förklaring till vad konceptet är
12:30 –  PBL (Plan- och bygglagen) reglerar hur man i kommuner får bygga och planlägga marken.
13:15 – En artikel i SvD om striden om Slussen i Stockholm
22:30 – En längre uppsats om begreppet ”förtätning”
24:00 – Om modernismens i stadsplanering under 1900-talet
25:20 – Grönområden i Göteborg (artikel av Johannes Hulter själv)

E21 – Mingelpodd från Svenska Mässan och Okidoki arkitekter

Ladda hem som mp3.

Avsnitt 21 av Pennypodden – Sveriges bästa bostadspolitiska podcast – är inspelad dels på Svenska Mässan och dels på Okidoki arkitektkontor. Vi har gjort intervjuer på:

  • Kristdemokraternas och Hyresgästföreningens bostadsseminarium (t.ex. bostadsminister Attefall)
  • Nöjesguidens bostadsmingel på Okidoki arkitekter

 

Del 1 – Kristdemokraternas, Hyresgästföreningens och Västsvenska Handelskammarens bostadsseminarium

00:20 – Mattias och Daniel inleder
03:38 – Stefan Atterfall (Bostadsminister)
13:47 – Gert Gelotte (GP)
15:45 – Lennart Sjöstedt (HGF)
18:27 – Johan Trouvé (VD Västsvenska Handelskammaren) 21:22 – Anna Lönn Lundbäck (HGF)

IMG_20140227_180330

Del 2 – Bostadsmingel med Nöjesguiden, Hyresgästföreningen och Okidoki arkitekter

25:44 – Martina Enghardt (HGF)
26:20 – Emelie Arnesson HGF)
27:35 – Kajsa (Gäst/privatperson)
28:53 – Martin (Okidoki Arkitekter)
30:09 – Patrik (Pantrarna)
32:15 – Patrik Andersson (YIMBY)
33.18 – Erik Normark (HGF)
35:07 – Björn Werner (Redaktör Nöjesguiden)
37:15 – Hanieh Namwar(Gäst)
40:41 – Malin Widehammar (Staden vi vill ha)

E16 – Mathias Krusell (Allt åt alla)

Ladda hem som mp3.

Avsnitt 16 av av Pennypodden – Sveriges bästa bostadspolitiska podcast – är ett samtal med Mathias Krusell från Allt åt alla. Vi pratar om osäkra anställningar, osäkerheten på bostadsmarknaden och hur man ska göra om man vill uppnå förändring.

 

1025175503