bostadssamtalen

E80 – Thomas Martinsson – bostadspolitiskt sakkunnig HGF västra Sverige

Ladda hem mp3.

I årets andra avsnitt begär sig Daniel och Mattias till Hyresgästföreningen västra Sveriges regionkontor och intervjuar den Thomas Martinsson – bostadspolitiskt sakkunnig i organisationen.

Vi pratar om bostadssamtalen mellan riksdagspartierna och vad dessa kan leda till, om de strandade hyresförhandlingarna och dess konsekvenser samt om framtiden för hyresrätten.

9gANqgTz
Foto: Privat från Twitter

 

Partierna och bostadssamtalen

Regeringen med bostadsminister Mehmet Kaplan i spetsen bjuder idag in Allianspartierna och Vänsterpartiet till blocköverskridande samtal om bostadspolitik.

– Det glädjer mig att partierna har tackat ja. De första samtalen hålls på måndag, säger Mehmet Kaplan till Aftonbladet.

Inför samtalen har de olika partierna positionerat sig genom utspel i debattartiklar. Här är de samlade:


 

oPryzev1 2016-02-01 105114Socialdemokraterna och Miljöpartiet (Regeringen)

Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande

Viktiga citat:

”Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att förändra plan- och byggreglerna i syfte att förenkla”

”Regeringen vill kraftigt öka antalet utbildningar som kan ge arbetslösa möjligheter att arbeta i byggbranschen.”

”Regeringen vill se över behovet av att komplettera investeringsstödet med nya former av hyresgarantier.”


Centerpartiet

centern_temMarknadshyror ger oss fler hyresrätter” – Aftonbladet Debatt 2016-01-28

Viktiga citat:

”Vi vill se över hur hyressättningen kan reformeras så att hyrorna blir mer marknadsanpassade.”

”En översyn bör därför inte bara titta på ränteavdragen, utan också hela beskattningen för att köpa och sälja sin bostad”

”förenklat strandskydd /../ höjda riktvärden för buller /../ korta planprocesserna”


 

Moderaterna

Nya_moderaterna.jpgBostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi” – DN Debatt 2016-01-31

Viktiga citat:

”Regeringen bör därför avveckla dessa subventioner [regeringens bostadssubventioner] till förmån för reformer som kan göra verklig skillnad.”

”förenklade detaljplanekrav, enhetligare byggregler och bättre möjlighet att hyra ut lägenheter och rum.”

”Att i det läget försämra ränteavdragen eller återinföra fastighetsskatten kan ge stora negativa effekter för många familjer som redan i dag har små marginaler.”


 

Kristdemokraterna

kd_avatarKD öppnar för att diskutera ränteavdrag” – intervju i Expressen 2016-01-19

Viktiga citat:

”Kristdemokraterna öppnar nu för att diskutera en nedtrappning av ränteavdraget i de samtal om bostadskrisen som statsministern bjudit in till”

”Caroline Szyber betonar att många hushåll har räknat med att nuvarande ränteavdrag är 30 procent. – Vi trycker på att det ska vara en kompensation. Hushållen måste klara den ekonomiska förändringen som det innebär.”


 

Liberalerna

tITqMBj7_biggerSänkta ränteavdrag måste ge lägre skatt” – SR 2016-01-29

Viktiga citat:

”Ska man då diskutera ränteavdragen, eventuell utfasning eller nedtrappning, då måste det kombineras med skattesänkningar på andra områden. ”

”Jag kan anta att det finns de på finansdepartementet som har hoppats att man ska kunna ta bort ränteavdragen, eller trappa ned dem, och använda de pengarna till nya utgiftslöften. Men det är vi inte beredda att ställa upp på från Liberalernas sida”


 

Vänsterpartiet

644x429(ByMaxScale_TopLeft_Transparent_True_True_Undefined).jpgSverige har inte råd med marknadshyror” – Aftonbladet Debatt 2016-01-27

Viktiga citat:

”Marknadshyror, med påföljande chockhöjningar av hyrorna i hela storstadsregioner, är ingen lösning på bostadsbristen.”

”Det stora problemet i dag är de höga byggkostnaderna som bromsar byggandet.”

”För att få en jämn och hög produktionstakt av bostäder måste staten ta täten igen, och lockropen från starka branschintressen ignoreras”