fastighetsnämnden

E34 – Ulf Kamne (mp) ordförande i fastighetsnämnden

Ladda hem som mp3.

Vår sjätte intervju i serien med Göteborgs bostadspolitiker är med Ulf Kamne (Miljöpartiet).

Ulf Kamne sitter som ordförande för Miljöpartiet i fastighetsnämnden och vi pratade med honom om bostadssituationen i Göteborg, om miljonprogrammets renovering och om hur Miljöpartiet vill se att Göteborg utvecklas de kommande åren.

19061c6164b3dc081abe80fef2e8c7e3

 

Vad har då Ulf Kamne (mp) och Miljöpartiet i Göteborg för åsikter om bostadspolitiken i Göteborg?

  • Bostäder på tillfälligt bygglov kan ge något fler bostäder
  • Förtätning av staden inifrån och ut
  • Minska p-talen och trafikvolymerna för att frigöra mark
  • Någon form av statligt stöd
  • Politiker kan påverka privata hyresvärdar genom markanvisningar
  • Allmännyttan kan renovera utan att höja hyrorna så mycket
  • Göteborg bör bli en tät, skön och grön stad