politikerpodd

E33 – Rickard Nordin (centerpartiet) riksdagsledamot

Ladda hem som mp3.

Vår femte intervju i serien med Göteborgs bostadspolitiker är med Rickard Nordin (Centerpartiet).

Eftersom Centerpartiet inte har några mandat i Göteborgs kommunfullmäktige valde vi en riksdagsledamot – Rickard Nordin. Samtalet handlade som vanligt om nybyggnation i Göteborg, renoveringar och vad Göteborg ska bli för typ av stad.

IMG_20140512_192740

De viktigaste sakerna som Rickard Nordin lyfte fram var:

 • Minska den kommunala byråkratin genom att ta bort krångliga regler
 • Öka konkurrensen så att mindre byggbolag kan komma fram
 • Bygga högre och tätare
 • På statlig nivå kan det finnas utrymme för en större marknadsanpassning av hyressystemet
 • På kommunal nivå bör politiken kunna ställa krav på fastighetsägare som ska renovera

E29 – Tom Heyman (Vägvalet) ledamot i byggnadsnämnden

Ladda hem som mp3.

Vår fjärde intervju i serien med Göteborgs bostadspolitiker är med Tom Heyman (Vägvalet).

Tom Heyman sitter för Vägvalet i byggnadsnämnden och vi pratade med honom om bostadssituationen i Göteborg, om miljonprogrammets renovering och om hur Vägvalet vill se att Göteborg utvecklas de kommande åren (och vi gjorde utan att Tom Heyman en enda gång nämnde ordet trängselskatt)

IMG_20140505_191603

På en viktig punkt skiljer sig Vägvalet från övriga partier i Göteborgs kommunfullmäktige. De anser inte att bostadssituationen i Göteborg är fullt så allvarlig som de flesta andra menar.

– Jag är inte så säker på att det här med brist på bostäder är så stor som det målas upp, säger Heyman i intervjun.

Vidare är Vägvalets vision av det kommande Göteborg en tämligen konservativ sådan. Heyman menar att staden ska växa fram naturligt och när intervjun kommer in på ideologi bakom synen på staden så medger Heyman

– Vägvalet är väl i någon mån konservativt.

Lyssna på hela intervjun.

E28 – Martin Wannholt (m) – kommunalråd och vice ordförande i fastighetsnämnden

Ladda hem som mp3.

Som nummer tre i vår serie med göteborgska politikerintervjuer kommer Martin Wannholt (m) som är kommunalråd och vice ordförande i fastighetsnämnden.

IMG_20140429_192205

Med Martin Wannholt pratar vi bostadsbrist, renoveringar och Göteborgs framtid.

E27 – Marie Lindén (v) – andra vice ordförande i byggnadsnämnden i Göteborg

Ladda hem som mp3.

Som nummer två i vår serie med göteborgska politikerintervjuer kommer Marie Lindén (v) som är andre vice ordförande i byggnadsnämnden.

Marie Lindén (v)

Under intervjun pratade vi om byggandet i Göteborg, renoveringen av miljonprogrammet och vad Göteborg ska bli för typ av stad. Vänsterpartiets viktigaste fokus, enligt Marie Lindén, för att det ska byggas mer i Göteborg är:

 • Öppna upp minst ett helt nytt område där det kan byggas (inga besked om vilket område det skulle vara).
 • Förtätning, främst i områden där det inte kommer att överklagas.
 • Ett nytt kommunalt byggbolag
 • Statligt investeringsstöd (fast det gäller på regeringsnivå och förutsätter maktskifte i riksdagen)

Show Notes

E26 – Kjell Björkqvist (fp) – vice ordförande i byggnadsnämnden

Ladda hem som mp3.

Första ut i vår serie med politikerintervjuer är Kjell Björkqvist (fp) och vice ordförande i byggnadsnämnden.

Kjell Björkqvist

Under intervjun pratade vi om byggandet i Göteborg, renoveringen av miljonprogrammet och vad Göteborg ska bli för typ av stad.

Folkpartiets viktigaste valfrågor inom bostadspolitiken:

 • Bygg 5000 nya lägenheter varje år under 2014-2018
 • Låta de privata byggherrarna betala planprocessen i större utsträckning
 • Mer aktiva kommunala bolag, med tydligare ägandedirektiv
 • Kommunen ska ställa högre krav på byggandet gentemot byggbolag att bygga billiga lägenheter
 • Ta bort vissa av de regler som gör det dyrt att bygga (ex. hiss och vissa miljökrav)

På frågan på var det ska byggas så svarar Kjell Björkqvist att Alliansen vill bygga vidare bl.a. på Masthugget, i Frihamnen, öppna upp på Gullbergsvass, mot Tuve/Kärra och Olofstorp.

Shownotes

06:55 – Kjell Björkqvists debattartiklar
10:20 – Program för miljöanpassat byggande från Göteborgs stad
11:40 – Billiga lägenheter i Högsbo
13:00 – Artikel av Kjell Björkqvist om regler och billiga lägenheter
22:00 – Undersökningen från Fastighetsägareföreningen är från 2010
31:10 – Göran Bengtsson, professor i Lund
30:00 – Bevara Guldheden, Rädda Godhemsberget
33:50 – Ann McAfee är professor i Vancouver och besökte Göteborg nyligen
45:00 – Artikel ur Fastighetsnytt om bostadspolitiken